Инвестиционният анализ на Градус АД е публикуван! Вижте го!