Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 1 822 426 BGN
Сегмент акции Premium 1 132 884 BGN
Сегмент акции Standard 564 115 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 25 590 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 98 125 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 1 434 BGN
Сегмент за права 279 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 6 273 899 BGN
 22 294 080 108 BGN
Сегмент акции Premium 2 256 394 450 BGN
Сегмент акции Standard 19 340 892 746 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 696 792 911 BGN