Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 2 282 572 BGN
Сегмент акции Premium 32 130 BGN
Сегмент акции Standard 2 228 268 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 6 019 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 16 155 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 0 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 3 852 569 BGN
 22 321 723 058 BGN
Сегмент акции Premium 2 310 409 240 BGN
Сегмент акции Standard 19 317 000 541 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 694 313 277 BGN