Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 9 081 549 BGN
Сегмент акции Premium 8 856 904 BGN
Сегмент акции Standard 83 781 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 100 020 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 40 704 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 141 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 9 254 838 271 BGN
Сегмент акции Premium 2 342 200 565 BGN
Сегмент акции Standard 6 215 425 730 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 697 211 977 BGN