Българска фондова борса - София АД използва системата за търговия Xetra®, разработена от Дойче Бьорзе.

Xetra

Българска фондова борса - София АД използва системата за търговия Xetra®, разработена от Дойче Бьорзе.

Xetra® е паневропейска електронна система, която е предназначена за спот-търговия с акции и редица други инструменти, в т.ч. индексни фондове (ETFs), борсово търгувани продукти (ETPs), взаимни фондове, облигации, варанти, сертификати и права.

Xetra® е една от най-мощните платформи и е синоним на електронизацията и интернационализацията на търговията с ценни книжа. Виенската фондова борса използва Xetra® от ноември 1999г, а Ирландската фондова борса - от юни 2000г. В допълнение, търговията на пазарите Eurex Bonds и Eurex Repo, както и търговията на Европейската енергийна борса в Лайпциг, са изцяло базирани на технологии на Дойче Бьорзе. Шанхайската фондова борса, която е най-голямата в Китай, също възнамерява да използва технологията на Xetra® като основен елемент за бъдещата си търговска система.


Информация за инвестиционните посредници за ползване на електронната система за търговия Xetra ®:
Ръководство за използване на интерфейса VALUES API при разработване на приложения за участници на борсовия пазар (Vol.1 VALUES API Member Front End Development Guide)
Списък на инвестиционните посредници с идентификационни кодове в Xetra и съответстващите им номера
Таблица за преход към борсовите кодове в Xetra (актуална към 16.06.2008)
Календар за симулация на XETRA 17.0 от 03.09.2018 до 09.12.2018
Технически изисквания към инвестиционните посредници за ползване на електронната система за търговия XETRA®
Xetra Release 15.0 Release Description (само на английски език)
Xetra Release 16.0 Release Description (само на английски език)
 Xetra Release 17.0 Release Description (само на английски език)
 Резюме на основните промени във функционално отношение на Xetra Release 17.0 (български език)

Функционална документация:
Функционално описание на Xetra Release 16.0 (български език)
Функционално описание на Xetra Release 17.0
Ръководство на потребителя на стандартния терминал Xetra Release 15.0 (Trader Quick Reference Guide)
Ръководство на потребителя на стандартния терминал Xetra Release 16.0 (Trader Quick Reference Guide)
 Ръководство на потребителя на стандартния терминал Xetra Release 17.0 (на английски език)
Ръководство на администратора по сигурността (Приспособено за БФБ-София)
Ръководство на администратора по сигурността Xetra Release 16.0 (само на английски език)
Ръководство на администратора по сигурността Xetra Release 17.0 (само на английски език)
Модел на пазара на акции на Xetra Release 16.0 (български език)
Услуга за обмен на файлове във връзка с Делегиран Регламент (ЕС) 2017/580 (Audit Trail Data Exchange Service)

Техническа документация:
Техническо описание на Xetra Release 9.0 (Приспособено за БФБ-София)
Техническо описание на Xetra Release 15.0
Техническо описание на Xetra Release 16.0
Техническо описание на Xetra Release 17.0

Ръководство за използване на интерфейса VALUES API при разработване на приложения за участници на борсовия пазар (Vol.1 VALUES API Member Front End Development Guide)
Ръководство за използване на интерфейса VALUES API при разработване на приложения за участници на борсовия пазар за Xetra Release 16.0( VALUES API Xetra Application Requests and Subscriptions for Xetra Release 16.0)
 Ръководство за използване на интерфейса VALUES API при разработване на приложения за участници на борсовия пазар за Xetra Release 17.0( VALUES API Xetra Application Requests and Subscriptions for Xetra Release 17.0)
Xetra Header files for windows for Xetra Release 16.0
 Xetra Header files for windows for Xetra Release 17.0
Промени в VALUES API за Xetra Release 16.0
 Промени в VALUES API за Xetra Release 17.0

Цени за алтернативен достъп до Xetra, различен от MISS в София
Ръководство за общо оразмеряване на преден слой
BSE_TraderSetup.doc
BSE_Hostname.doc

Xetra J-trader:
XETRA J-Trader - Симулация (информацията е достъпна САМО ЗА БОРСОВИ ЧЛЕНОВЕ).
XETRA J-Trader - Официална версия (информацията е достъпна САМО ЗА БОРСОВИ ЧЛЕНОВЕ).
Ръководство за инсталиране на XETRA J-Trader - Официална версия (информацията е достъпна САМО ЗА БОРСОВИ ЧЛЕНОВЕ).

XETRA Архив
Архив

Xetra® е регистрирана търговска марка на Deutsche Borse AG