X3Analyses е приложение за финансов анализ, разработено и поддържано от Балкан Сървисис ООД и Сервиз Финансови Пазари ЕООД - дъщерно дружество на Българска фондова Борса - София АД.

X3 Analyses

X3Analyses е приложение за финансов анализ, разработено и поддържано от Балкан Сървисис ООД и Сервиз Финансови Пазари ЕООД - дъщерно дружество на Българска фондова Борса - София АД. При създаването на X3Analyses е използван QlikView - продукт за анализ на многомерни данни. Подборът на финансовите показатели и методите за тяхното изчисляване са направени с помощта на съвети от Ърнст и Янг България.

X3Analyses предоставя високо надеждни финансови анализи и аналитични инструменти за осъществяване на точни и достоверни оценки на ценните книжа, които се търгуват на Българска Фондова Борса - София. Основната цел на X3Analyses е да помага на инвеститорите, превръщайки финансовия анализ в бърза и лесна задача. Независимо от вашите аналитични и информационни потребности, X3Analyses е тук, за да ги задоволи. X3Analyses се предлага в две версии - Basic и Professional.