Българска фондова борса - София АД използва системата за търговия Xetra®, разработена от Дойче Бьорзе.

Търговска система Xetra®

Българска Фондова Борса - София АД използва системата за търговия Xetra®, разработена от Дойче Бьорзе.

Xetra® е паневропейска електронна система, предназначена за спот-търговия с акции и редица други инструменти, в т. ч. индексни фондове (ETFs), борсово търгувани продукти (ETPs), взаимни фондове, облигации, варанти, сертификати и права.

Xetra® е една от най-мощните платформи и е синоним на електронизация и интернационализация на търговията с ценни книжа. Виенската фондова борса използва Xetra® от ноември 1999 год., а Ирландската фондова борса - от юни 2000 год. В допълнение, търговията на пазарите Eurex Bonds и Eurex Repo, както и търговията на Европейската енергийна борса в Лайпциг, са изцяло базирани на технологии на Дойче Бьорзе. Шанхайската фондова борса, която е най-голямата в Китай, също възнамерява да използва технологията на Xetra® като основен елемент за бъдещата си търговска система.