Времетраенето на търговската сесия варира в зависимост от конкретния вид инструмент, както и от сегмента, на който е регистриран

Времетраене на търговските сесии

Времетраенето на търговската сесия варира в зависимост от конкретния вид инструмент, както и от сегмента, на който е регистриран. Конкретното времетраене на сесията за емисиите, търгуващи се непрекъснато, е както следва:

  • 09:30 - 10:00 Pre-trading
  • 10:00 - 10:10 Откриващ аукцион
  • 10:10 - 16:55 Непрекъсната търговия
  • 16:55 - 17:00 Закриващ аукцион
  • 17:00 - 17:30 Post-trading

За емисиите, търгуващи се само посредством аукциони, търговската сесия е както следва:

  • 09:30 - 10:00 Pre-trading
  • 10:00 - 10:10 Откриващ аукцион
  • 16:55 - 17:00 Закриващ аукцион
  • 17:00 - 17:30 Post-trading