Секцията съдържа информация за борсовата търговия на основния пазар BSE на дневна и седмична база

Данни за търговията

Секцията съдържа информация за борсовата търговия на основния пазар BSE на дневна и седмична база. Информацията за текущата сесия се предоставя с 3 мин. закъснение, като е структурирана по пазарни сегменти. Седмичният обзор включва информация за изтъргувания обем, реализирания оборот и броя сделки на всеки един от пазарните сегменти на основния пазар BSE.

БФБ-София оповестява и информация за сключени сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на Борсата, както и информация за публични търгове и приватизация през Борсата.

* За сделки с финансови инструменти, допуснати до търговия на основния пазар на БФБ-София