Система за абонамент на БФБ-София

Система за абонамент

Вход в „Моите абонаменти”

Абонаментната услуга на БФБ-София ви осигурява възможността да получавате на своя е-mail адрес известия за публикуването на интернет страницата на БФБ-София на разнообразна по вид информация свързана с капиталовия пазар в България в момента на публикуването й от Борсата.
Услугата покрива целия спектър от регулярни статистически бюлетини и др. обзорни за българския капиталов пазар документи, които БФБ-София изготвя, както и всички съобщения от Борсата, свързани с капиталовия пазар и дейността на пазарния оператор. Като допълнителна функционалност е предвидена и възможността за абонамент за новините, които БФБ-София публикува за допуснатите до търговия на регулиран пазар финансови инструменти.

За да се възползвате от абонаментните услуги на БФБ-София следва да си създадете потребителски профил. Ако вече имате такъв, продължете към „Моите абонаменти”.

Ако вече не желаете да получавате на електронната си поща някой от продуктите, за който сте се абонирати, трябва да влезете в своя профил и деактивирате съответните абонаменти в "Моите абонаменти".


Вашият е-mail адрес:
Парола: Забравена парола
Оторизационен код:
Вход