Търговия на регулиран пазар

Търговия на регулиран пазар

Резултати от търговската сесия за 19-02-2018
Информацията се предоставя с 3 мин. закъснение

Историческа информация (изберете дата)
  Сегмент акции Premium
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
3JR Софарма АД-София 1 080 4.1300 4.1300 4.1100 4.1285 4.1300 0.00%
6C4 Химимпорт АД-София 5 005 2.4000 2.4200 2.3900 2.4197 2.4200 0.83%

  Сегмент акции Standard
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
0EA Елана Агрокредит АД-София 400 1.3700 1.3600 1.3600 1.3600 1.3600 -0.73%
3NB Неохим АД-Димитровград 10 46.0000 47.0000 47.0000 47.0000 47.0000 2.17%
4EH Еврохолд България АД-София 480 1.4100 1.4050 1.4050 1.4050 1.4050 -0.35%
57E ЕМКА АД-Севлиево 176 3.1000 3.1000 3.1000 3.1000 3.1000 0.00%
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 25 35.8000 34.6000 34.6000 34.6000 34.6000 -3.35%
A4L Алтерко АД-София 51 2.0400 2.0400 2.0400 2.0400 2.0400 0.00%
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 22 100 1.0400 1.0400 1.0300 1.0302 1.0400 0.00%
T43 Зърнени Храни България АД-София 1 700 0.3680 0.3640 0.3640 0.3640 0.3640 -1.09%

  Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 175 1.9800 1.9900 1.9900 1.9900 1.9900 0.51%

  Сегмент за компенсаторни инструменти
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
BLKC Поименни компенсационни бонове, издадени по ЗСПЗ и ЗВСВГЗГФ 3 860 0.6850 0.7000 0.7000 0.7000 0.7000 2.19%