Търговия на регулиран пазар

Търговия на регулиран пазар

Резултати от търговската сесия за 20-09-2017
Информацията се предоставя с 3 мин. закъснение

Историческа информация (изберете дата)
  Сегмент акции Premium
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
3JR Софарма АД-София 26 113 4.220 4.382 4.289 4.320 4.289 1.64%
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 7 131 1.735 1.787 1.764 1.771 1.764 1.67%
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 225 5.380 5.380 5.341 5.345 5.380 0.00%
5MB Монбат АД-София 741 10.800 11.000 10.800 10.944 11.000 1.85%
6C4 Химимпорт АД-София 15 959 1.730 1.787 1.750 1.773 1.782 3.01%

  Сегмент акции Standard
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
0EA Елана Агрокредит АД-София 500 1.439 1.439 1.439 1.439 1.439 0.00%
0S8 Соларпро холдинг АД-София 605 203 0.320 0.352 0.295 0.352 0.352 10.00%
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД-София 8 232.000 230.000 230.000 230.000 230.000 -0.86%
3MZ Свилоза АД-Свищов 216 4.699 4.750 4.500 4.519 4.750 1.09%
3NB Неохим АД-Димитровград 5 53.500 54.000 54.000 54.000 54.000 0.94%
4EH Еврохолд България АД-София 1 400 1.322 1.330 1.323 1.328 1.330 0.61%
4F8 Формопласт АД-Кърджали 73 4.900 5.000 5.000 5.000 5.000 2.04%
4HE Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 565 5.399 5.500 5.500 5.500 5.500 1.87%
4HI Хидроизомат АД-София 129 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 0.00%
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София 200 3.550 3.550 3.550 3.550 3.550 0.00%
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 117 525 1.060 1.060 1.051 1.060 1.051 -0.85%
4KX Корадо-България АД-Стражица 2 289 8.200 8.360 8.350 8.350 8.350 1.83%
4O1 Проучване и добив на нефт и газ АД-София 248 6.700 6.880 6.600 6.654 6.600 -1.49%
57E ЕМКА АД-Севлиево 400 2.950 3.100 3.000 3.023 3.100 5.09%
58E Химснаб България АД-София 250 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 0.00%
5BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 1 000 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 0.00%
5BP Билборд АД-София 19 000 0.562 0.550 0.540 0.548 0.550 -2.13%
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 4 090 2.370 2.458 2.360 2.396 2.360 -0.42%
5IC ЗД Евроинс АД-София 50 1.011 1.040 1.040 1.040 1.040 2.87%
5SR Стара планина Холд АД-София 408 7.950 8.080 7.921 7.928 8.080 1.64%
5T6 Тодоров АД-София 500 0.277 0.300 0.300 0.300 0.300 8.30%
6AB Албена АД-к.к. Албена 28 61.000 63.000 62.000 62.821 62.000 1.64%
6AM Алкомет АД-Шумен 326 15.000 15.250 15.000 15.097 15.250 1.67%
6AR Арома АД-София 50 1.899 1.800 1.800 1.800 1.800 -5.21%
6N3 Холдинг Нов Век АД-София 25 13.251 13.250 13.250 13.250 13.250 -0.01%
6S7 Синергон Холдинг АД-София 200 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0.00%
6SOA София Комерс-Заложни къщи АД-София 18 3.400 3.500 3.500 3.500 3.500 2.94%
7TH Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София 300 7.580 7.640 7.640 7.640 7.640 0.79%
BSO Българска фондова борса-София АД 9 760 4.800 5.000 4.924 4.951 5.000 4.17%
GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна 345 200 1.500 1.550 1.500 1.500 1.550 3.33%
RGL Регала Инвест АД-Варна 199 039 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 0.00%
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 3 750 1.100 1.100 1.090 1.092 1.100 0.00%
SO5 Софарма трейдинг АД-София 840 7.200 7.300 7.154 7.165 7.156 -0.61%
T43 Зърнени Храни България АД-София 1 995 0.367 0.390 0.380 0.387 0.390 6.27%
T57 Трейс груп холд АД-София 450 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 0.00%

  Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 490 2.310 2.342 2.341 2.341 2.341 1.34%
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 14 718 2.195 2.229 2.191 2.204 2.191 -0.18%
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София 5 907 6.365 6.450 6.444 6.447 6.450 1.34%

  Сегмент за облигации
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
6S5B Сила Холдинг АД-Стара Загора 5 103.500 103.500 103.500 103.500 103.500 0.00%

  Сегмент за компенсаторни инструменти
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
BLKC Поименни компенсационни бонове, издадени по ЗСПЗ и ЗВСВГЗГФ 12 219 0.575 0.580 0.571 0.578 0.580 0.87%

  Сегмент за борсово търгувани продукти
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
BGX БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF 15 220 1.237 1.243 1.240 1.241 1.243 0.49%