Търговия на регулиран пазар

Търговия на регулиран пазар

Резултати от търговската сесия за 23-11-2017
Информацията се предоставя с 3 мин. закъснение

Историческа информация (изберете дата)
  Сегмент акции Premium
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
3JR Софарма АД-София 2 200 4.310 4.312 4.292 4.308 4.312 0.05%
4CF ТБ Централна кооперативна банка АД-София 3 965 1.691 1.700 1.686 1.695 1.687 -0.24%
4KX Корадо-България АД-Стражица 1 490 6.729 6.730 6.653 6.689 6.720 -0.13%
5F4 ТБ Първа Инвестиционна Банка АД-София 1 200 5.589 5.589 5.585 5.587 5.589 0.00%
5MB Монбат АД-София 100 10.850 10.900 10.900 10.900 10.900 0.46%
6C4 Химимпорт АД-София 10 888 1.730 1.720 1.701 1.709 1.715 -0.87%

  Сегмент акции Standard
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 580 000 3.575 3.450 3.450 3.450 3.450 -3.50%
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД-София 13 275.000 275.000 275.000 275.000 275.000 0.00%
3MZ Свилоза АД-Свищов 9 608 4.655 4.892 4.810 4.821 4.892 5.09%
3TV Топливо АД-София 700 4.200 4.160 4.160 4.160 4.160 -0.95%
3ZL Златни пясъци АД-Варна 400 3.344 3.350 3.200 3.238 3.350 0.18%
4EH Еврохолд България АД-София 10 200 1.360 1.368 1.360 1.368 1.367 0.52%
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 1 680 0.930 0.950 0.931 0.939 0.950 2.15%
52E Елхим Искра АД-Пазарджик 164 1.295 1.295 1.295 1.295 1.295 0.00%
57E ЕМКА АД-Севлиево 1 354 3.130 3.130 3.130 3.130 3.130 0.00%
5BP Билборд АД-София 1 500 0.446 0.450 0.450 0.450 0.450 0.90%
5CP ТБ Тексим Банк АД-София 50 000 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 0.00%
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 400 2.074 2.190 2.050 2.152 2.052 -1.06%
5SR Стара планина Холд АД-София 280 7.912 7.915 7.912 7.913 7.912 0.00%
6A9 Фаворит Холд АД-София 25 1.920 2.000 2.000 2.000 2.000 4.17%
6AB Албена АД-к.к. Албена 32 62.500 61.060 61.050 61.052 61.050 -2.32%
6L1 Ломско пиво АД-Лом 700 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579 0.00%
6S7 Синергон Холдинг АД-София 1 100 1.371 1.417 1.410 1.415 1.417 3.36%
6SOA София Комерс-Заложни къщи АД-София 579 3.570 3.450 3.450 3.450 3.450 -3.36%
6SOP София Комерс-Заложни къщи АД-София 100 4.511 4.550 4.550 4.550 4.550 0.87%
A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна 1 000 12.398 12.100 12.100 12.100 12.100 -2.40%
SKK Сирма Груп Холдинг АД-София 2 675 1.029 1.029 1.020 1.021 1.029 0.00%
SO5 Софарма трейдинг АД-София 107 7.900 7.900 7.820 7.895 7.820 -1.01%
T24 ТК-ХОЛД АД-София 50 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 0.00%
T57 Трейс груп холд АД-София 1 347 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 0.00%

  Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
5AX Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив 140 5.400 5.425 5.425 5.425 5.425 0.46%
5BU Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София 1 310 2.209 2.209 2.200 2.204 2.200 -0.41%
5H4 Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна 27 500 14.600 14.500 14.500 14.500 14.500 -0.68%
6A6 Адванс Терафонд АДСИЦ-София 1 430 2.213 2.213 2.208 2.212 2.208 -0.22%
6S6 Софарма имоти АДСИЦ-София 100 6.502 6.505 6.505 6.505 6.505 0.05%
E7P Експат Бета АДСИЦ-София 1 0.900 0.900 0.900 0.900 0.900 0.00%

  Сегмент за компенсаторни инструменти
Борсов код Емитент Обем (лотове) Предишна затваряне Висока Ниска Средна Последна Промяна (%)
BLKC Поименни компенсационни бонове, издадени по ЗСПЗ и ЗВСВГЗГФ 26 799 0.630 0.611 0.590 0.603 0.590 -6.35%