Прессъобщения

Прессъобщения


25-04-2018 Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Годишен консолидиран отчет на Група БФБ-София за 2017 г.
18-04-2018 Корпоративно управление
22-та Европейска конференция за корпоративно управление ще бъде излъчвана в интернет
12-04-2018 Съобщение от БФБ-София
Промяна на датата за публикуване на Годишния консолидиран отчет на Група БФБ
03-04-2018 Съобщение от БФБ-София
Tримесечни бюлетини със статистическа информация за първото тримесечие на 2018г.
30-03-2018 Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Годишен одитиран отчет на БФБ-София за 2017 г.
22-03-2018 Прессъобщение от БФБ-София
Изпълнителният директор Иван Такев ще бъде лектор в Лятното училище на фондация Атанас Буров
27-02-2018 Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Междинен консолидиран отчет на Група БФБ-София за IV тримесечие на 2017 г
23-02-2018 Съобщение от БФБ-София
Правилник за дейността на БФБ-София, одобрен от КФН, в сила от 23.02.2018г.
09-02-2018 Прессъобщение от БФБ-София
БФБ-София представи резултатите на дружеството за четвъртото тримесечие на 2017 година
05-02-2018 Прессъобщение от БФБ-София
БФБ-София придоби Българската независима енергийна борса
31-01-2018 Прессъобщение от БФБ-София
Европейската комисия одобри БФБ-София като подходящ купувач за енергийната борса
30-01-2018 Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
БФБ-София АД публикува индивидуален отчет за четвърто тримесечие на 2017 година
29-01-2018 Прессъобщение от БФБ-София
БФБ-София напомня за предстоящото представяне на резултатите за четвъртото тримесечие
25-01-2018 Прессъобщение от БФБ-София
БФБ-София организира представяне на резултатите на дружеството за четвъртото тримесечие на 2017
18-01-2018 Прессъобщение от БФБ-София
БФБ-София отчете успешна година и отличи инвестиционните посредници с най-високи резултати през 2017
17-01-2018 Прессъобщение от БФБ-София
Стартира търговията с дялове на четири нови борсово търгувани фонда върху индекси
05-01-2018 Съобщение от БФБ-София
Tримесечни бюлетини със статистическа информация за четвъртото тримесечие на 2017г
03-01-2018 Прессъобщение от БФБ-София
БФБ-София публикува корпоративен календар за 2018 година
02-01-2018 Съобщение от БФБ-София
Съобщение от БФБ-София относно стъпките за котиране, приложими от 02.01.2018 г.
28-12-2017 Съобщение от БФБ-София
Съобщение относно определени максимални стойности на съотношението на неизпълнените поръчки (OTR)

Архив