Прессъобщения

Прессъобщения


18-01-2018 Прессъобщение от БФБ-София
БФБ-София отчете успешна година и отличи инвестиционните посредници с най-високи резултати през 2017
17-01-2018 Прессъобщение от БФБ-София
Стартира търговията с дялове на четири нови борсово търгувани фонда върху индекси
05-01-2018 Съобщение от БФБ-София
Tримесечни бюлетини със статистическа информация за четвъртото тримесечие на 2017г
03-01-2018 Прессъобщение от БФБ-София
БФБ-София публикува корпоративен календар за 2018 година
02-01-2018 Съобщение от БФБ-София
Съобщение от БФБ-София относно стъпките за котиране, приложими от 02.01.2018 г.
28-12-2017 Съобщение от БФБ-София
Изтриване на активните поръчки след приключване на търговската сесия на 29.12.2017 г.
28-12-2017 Съобщение от БФБ-София
Съобщение относно определени максимални стойности на съотношението на неизпълнените поръчки (OTR)
28-12-2017 Съобщение от БФБ-София
Съобщение относно „айсберг” поръчките в Xetra
28-12-2017 Съобщение от БФБ-София
Съобщение относно стъпките за котиране, приложими от 02.01.2018 г.
05-12-2017 Съобщение от БФБ-София
БФБ - София АД обявява конкурс за длъжността Експерт в дирекция "Търговия, емитенти и членство"
27-11-2017 Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Междинен консолидиран отчет на Група БФБ-София за третото тримесечие на 2017 г.
15-11-2017 Предстоящо събитие
Aктуализация на системата за търговия Xetra Release Production до версия 17.0
01-11-2017 Прессъобщение от БФБ-София
БФБ-София и Централен депозитар с инициатива за повишаване на интереса към регулирания пазар на ДЦК
27-10-2017 Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
БФБ-София публикува отчета си за третото тримесечие на 2017 година
27-10-2017 Прессъобщение от БФБ-София
Представяне на резултатите на БФБ-София АД за третото тримесечие
24-10-2017 Вътрешна информация
На проведеното на 26.09.2017 г. извънредно общо събрание на акционерите на БФБ-София АД беше взето решение г-н Георги Български да бъде освободен като член на Съвета на директорите, а г-жа Маринела Петрова да бъде избрана за член на Съвета на директорите до края на текущия мандат. След като на 17.10.2017 г. заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност, издаде одобрение по чл. 85, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, днес, 24.10.2017 година, в Търговския регистър бяха вписани промените в състава на Съвета на директорите на дружеството.
24-10-2017 Развитие на информационните услуги и продукти на БФБ-София
Начало на търговията с ДЦК на борсата
24-10-2017 Съобщение от БФБ-София
Oбучение на тема „Adaptive Risk Management Methods for Practitioners”
11-10-2017 Съобщение от БФБ-София
Леко повишение в пазарната капитализация на БФБ на фона на ниски обеми на търговия
09-10-2017 Съобщение от БФБ-София
Симулационна версия на Xetra Release 17.1

Архив