Официалният месечен бюлетин съдържа обобщени данни за борсовата търговия през съответния месец, изменението на индексите и пазарната капитализация, класации за най-ликвидни емисии и най-активни инвестиционни посредници и др

Официален месечен бюлетин

Официалният месечен бюлетин съдържа обобщени данни за търговията през съответния месец с финансови инструменти, допуснати до търговия на Основния пазар BSE, данни за движението на официалните индекси на БФБ и техните компоненти, пазарната капитализация, класации за най-ликвидните емисии и най-активните инвестиционни посредници и др. Бюлетинът се изготвя на български и на английски език, като достъпът до него, считано от 02.01.2018 г., вече е свободен.

Всички заинтересовани могат да намерят последните пет издания на месечния бюлетин на БФБ-София по-долу.

Информацията се обновява до 10-то число на съответния месец.

 

Издание Език Формат Безплатно издание

МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН

Български език

Английски език

PDF

PDF

Свободен достъп

Свободен достъп


За повече информация може да се свържете с отдел "Пазарна информация":

Teл: (+359 2) 937 09 34

Факс: (+359 2) 937 09 46

Е-mail: bse@bse-sofia.bg