Секцията съдържа безплатна статистическа боросва информация за определен период - седмица, тримесечие, година.

Пазарна статистика

Секцията съдържа безплатна статистическа борсова информация за различен времеви период - седмица, тримесечие, година.
Справките за Сегменти акции "Premium", "Standard" и дружества със специална инвестиционна цел предоставят данни на месечна база за броя регистрирани емисии, търгувани обеми (лотове), реализирани обороти (лв.) и пазарната капитализация на съответния пазарен сегмент.
Статистиката за търговска активност на инвестиционните посредници съдържа информация (на месечна база или с натрупване от началото на годината) за сделките, оборотите и обемите, реализирани от всеки член на БФБ-София, както на Основен, така и на Алтернативен пазар.
Налична е информация за корпоративните събития (една година назад), свързани с емисиите акции, допуснати до търговия на на Основния пазар BSE; информация за осъществените първични публични предлагания на Борсата; данни за системата COBOS, както и отраслова статистика за последната година.

БФБ-София осигурява възможност за получаване на известия по e-mail за публикуването на интернет страницата на БФБ-София на разнообразна по вид статистическа информация, посочена по-долу. Ако проявявате интерес към услугата можете да се абонирате на този адрес.