Пазарни сегменти на основния пазар на Българска Фондова Борса