Секция За акционерите има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.

За акционерите

Секцията има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.
В под-секцията "Права на акционерите" може да се намери детайлна информация за правата, които притежават акционерите на БФБ-София, в качеството им на такива.
В под-секцията "Общо събрание на акционерите" е представена подробна информация относно правомощията, начина и мястото на свикване на ОСА на Борсата, като са публикувани и документите от проведените общи събрания на дружеството през последните години.
В под-секцията може да се намери актуална информация относно публикуваните от Борсата финансови документи, новини и публикации.
 


Корпоративно управление

Българска Фондова Борса - София АД е приела и следва принципите на доброто корпоративно управление, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление.

Директор за връзки с инвеститорите на БФБ-София е Иво Станков.
тел. за контакти: 02 937 0957
e-mail: ir@bse-sofia.bg
Последно публикуван финансов отчет

Тримесечен отчет за второто тримесечие на 2018

Още...Още в секцията:

Проспект на БФБ-София

Права на акционерите

Общо събрание на акционерите

Отчети на БФБ-София

Прессъобщения

Събития

Интервюта

Анализи

Корпоративен календарПоследни новини

06-08-2018
Прессъобщение от БФБ-София
На официална церемония в Борсата беше даден старт на вторичната търговия с акциите на производителя на птиче месо

31-07-2018
Прессъобщение от БФБ-София
"Българска фондова борса" АД организира на 30 юли 2018 в 16:00 ч. представяне на резултатите на дружеството за първото шестмесечие на 2018 година. Иво Станков, Директор за връзки с инвеститорите, и Иван Такев, Изпълнителен директор на Борсата, запознаха публиката с финансовото състояние на борсата за първата половина на годината и представиха развитието на текущите проекти на БФБ и плановете за близкото бъдеще на компанията.

27-07-2018
Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа
Българска фондова борса публикува междинен индивидуален отчет за първата половина на 2018 година. Междинният отчет на Борсата за първата половина на 2018 може да намерите публикуван на уебсайта на "Българска фондова борса" АД в секцията За БФБ -> За акционерите -> Отчети на БФБ-София, както и на финансовата електронна страница X3News

24-07-2018
Прессъобщение от БФБ-София
"Българска фондова борса" АД организира на 30 юли 2018 в 16:00 ч. представяне на резултатите на дружеството за първата половина на 2018 година. Каним всички настоящи инвеститори и заинтересовани страни да се запознаят с финансовото състояние на борсата за посочения период, както и да отправят своите въпроси, свързани с презентираната информация, към ръководството на компанията.

13-07-2018
Прессъобщение от БФБ-София
Министерство на икономиката и Българска фондова борса дадоха днес (13 юли 2018 г.) официален старт на ваучерната схема за подкрепа на малки и средни предприятия за излизане на фондовата борса. Народният представител Делян Добрев, заместник-министърът на икономиката Александър Манолев и заместник-председателят на СД на БФБ Васил Големански представиха програмата и дадоха началото й с официално откриване на борсовата сесия.

12-07-2018
Съобщение от БФБ-София
Във връзка с получено уведомление от представляващите Бета Корп АД по повод отнемане на лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник на Бета Корп АД, БФБ АД информира клиентите на посредника, че е необходимо в срок до 3 (три) работни дни да посочат Инвестиционен посредник или Депозитарна институция, в които да бъдат прехвърлени клиентските им финансови инструменти и други активи. В същия срок, следва да предоставят удостоверение/служебна бележка от банка за банкова сметка, в която да бъдат прехвърлени техните парични средства.

Още...