Секция За акционерите има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.

За акционерите

Секцията има за цел да систематизира в удобен вид корпоративната информация за БФБ-София.
В под-секцията "Права на акционерите" може да се намери детайлна информация за правата, които притежават акционерите на БФБ-София, в качеството им на такива.
В под-секцията "Общо събрание на акционерите" е представена подробна информация относно правомощията, начина и мястото на свикване на ОСА на Борсата, като са публикувани и документите от проведените общи събрания на дружеството през последните години.
В под-секцията може да се намери актуална информация относно публикуваните от Борсата финансови документи, новини и публикации.
 


Корпоративно управление

Българска Фондова Борса - София АД е приела и следва принципите на доброто корпоративно управление, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление.

Директор за връзки с инвеститорите на БФБ-София е Иво Станков.
тел. за контакти: 02 937 0957
e-mail: ir@bse-sofia.bg
Последно публикуван финансов отчет

Тримесечен консолидиран отчет за второто тримесечие на 2017

Още...Още в секцията:

Проспект на БФБ-София

Права на акционерите

Общо събрание на акционерите

Отчети на БФБ-София

Прессъобщения

Събития

Интервюта

Анализи

Корпоративен календарПоследни новини

19-09-2017
Публикация на поканата за свикване на ОСА
Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)

19-09-2017
Представяне на покана за свикване на ОСА и материали за ОСА
Емитент: Българска фондова борса-София АД (BSO)

18-09-2017
Съобщение от БФБ-София
"Българска фондова борса–София" АД обяви победителите в тазгодишното издание на конкурса за Chartered Financial Analyst (CFA) стипендии. Това са Иван Коцев и Иво Коларов.

12-09-2017
Прессъобщение от БФБ-София
Оборотът на основния пазар BSE през август надхвърли общия оборот за първите пет месеца на 2017 и се увеличи повече от седем пъти спрямо юли и над четири пъти и половина спрямо август 2016, достигайки 157 милиона лева. Общата пазарна капитализация спадна незначително с 0,22% в сравнение с юли, но въпреки това отбеляза ръст от 41% спрямо капитализацията в края на миналия август. Ръст имаше в капитализацията на сегмент за АДСИЦ на основния пазар BSE, а капитализацията на сегментите за акции Premium и Standard намаля. Стойностите на SOFIX и BGBX40 спаднаха незначително, а тези на BGTR30 и BGREIT се увеличиха. Оборотът бе основно с акции на дружества от браншовете Финансова и застрахователна дейност и Операции с недвижими имоти.

11-09-2017
Съобщение от БФБ-София
БФБ-София АД уведомява, че в секцията Xetra (Търговия) на уеб-сайта на борсата е публикуванa симулационна версия на Xetra Release 17.0. За да бъде осъществено инсталиране на Xetra 17 Simulation, следва да се изтегли инсталационният файл от следния линк :

31-08-2017
Прессъобщение от БФБ-София
От 31 август 2017 година, Фондовата борса в Сараево е активен член на регионалната платформа за насочване на поръчки SEE Link. В началото на годината борсата изяви намерението да се присъедини към платформата и вече е оперативно свързана с нея. Това е седмата борса, която се включва в SEE Link.

Още...