Българска Фондова Борса - София е дружество, което се стреми към осигуряване на добри условия за работа на своите служители и поддържане на високи стандарти на корпоративна култура и комуникация.

Кариери

Българска фондова борса София АД обявява конкурс за две стипендии за подпомагане явяването на изпит за първо ниво на професионалната акредитация  Chartered Financial Analyst (CFA). 
Стипендиите покриват ранната или стандартната такса за регистрация за изпита и ще бъдат предоставени на кандидати, които се явяват за първи път на изпита.

 

Програма на БФБ-София за подпомагане явяването на изпит за първо ниво на професионалната акредитация Chartered Financial Analyst (CFA)

Българска фондова борса - София АД, съвместно с Карол, ЕЛАНА Фонд Мениджмънт и ПФБК организират летен стаж "Капиталови пазари" 2016 г. Стажът се състои от четири модула и на ротационен принцип като включва участие в лятното училище - Карол Семестър през месец юли. 

Съвместна стажантска програма "Капиталови позари" 2016 г.

Българска фондова борса - София АД организира стажантска програма "Финансов анализатор" 2016 г. Стажът е неплатен, стартира на 16 май 2016 и се планира да продължи до 28 февруари 2017 г., като минималната продължителност на всеки индивидуален стаж е 3 месеца.

Стажантска програма "Финансов анализатор" 2016 г.

БФБ  София АД предлага възможности за неплатен стаж за завършили магистри и бакалаври, студенти в магистърска програма или бакалаври в последната година на своето следване. Академичните области, които са в обхвата на дейността на БФБ-София, са: икономика, финанси, инвестиции, капиталови пазари, иконометрия и количествени науки.

 

Стипендии за подпомагане явяването на изпит за първо ниво на професионалната акредитация  Chartered Financial Analyst (CFA)

Българска фондова борса - София АД обявява конкурс за две стипендии за подпомагане явяването на изпит за първо ниво на професионалната акредитация  Chartered Financial Analyst (CFA).
Стипендиите покриват ранната такса за регистрация за изпита и ще бъдат предоставени на кандидати, които се явяват за първи път на изпита.
До конкурса се допускат кандидати, които отговарят на изискванията, публикувани на страницата на БФБ.

Стажантска програма на БФБ-София

Българска Фондова Борса - София е дружество, което се стреми към осигуряване на добри условия за работа на своите служители и поддържане на високи стандарти на корпоративна култура и комуникация. Компанията предлага отлични възможности за професионално развитие в сферата на финансите и капиталовите пазари. Екипът на Борсата се състои предимно от млади, висококвалифицирани специалисти в областта на финансите, правото и информационните технологии. Компанията насърчава и осигурява на своите служители възможности за повишаване на квалификацията, обучения и специализации.