Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 1 762 180 BGN
Сегмент акции Premium 120 733 BGN
Сегмент акции Standard 1 635 960 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 5 073 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 7 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 407 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 9 128 192 052 BGN
Сегмент акции Premium 2 238 184 126 BGN
Сегмент акции Standard 6 191 307 190 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 698 700 736 BGN