Българска фондова борса – София е организатор на единствения в страната регулиран пазар на финансови инструменти. Борсата използва модерна търговска платформа и предлага голям спектър от функции и инструменти за инвеститорите.

 432 462 BGN
Сегмент акции Premium 10 983 BGN
Сегмент акции Standard 415 344 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 3 100 BGN
Сегмент за облигации 0 BGN
Сегмент за компенсаторни инструменти 3 035 BGN
Сегмент за борсово търгувани продукти 0 BGN
Сегмент за права 0 BGN
Сегмент за приватизация 0 BGN
Сегмент за първично публично предлагане 0 BGN
Сегмент за държавни ценни книжа 0 BGN
 9 235 480 370 BGN
Сегмент акции Premium 2 330 486 084 BGN
Сегмент акции Standard 6 204 300 511 BGN
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 700 693 775 BGN