Не на последно място, когато се обмисля и анализира възможността за придобиване на публичен статут, е от особена важност да се вземе предвид и състоянието на самия капиталов пазар.

Анализ на пазарните условия

 

Не на последно място, когато се обмисля и анализира възможността за придобиване на публичен статут, е от особена важност да се вземе предвид и състоянието на самия капиталов пазар.

При състояние на постоянно нарастващи цени на акциите на публичните дружества и възходящо движение на борсовите индекси, инвеститорите ще са по-склонни да поемат допълнителен риск и да инвестират своите средства в нови дружества като се надяват, че последните ще се впишат във възходящите тенденции и ще им осигурят добра и бърза възвръщаемост. Обратното, при падащи цени и стойности на борсовите индекси, когато инвеститорите губят, пазарът ще подходи с по-голяма доза скептицизъм към всяко предложение за инвестиции в ново дружество.
 
 

 
По този начин публичното предлагане на дружеството може да стане жертва на макроикономическото състояние и тенденции, въпреки че е с добри характеристики и потенциал.

Самият пазар, от своя страна, се влияе както от общото състояние на икономиката, така и от международните тенденции, от политически и др. фактори. Възможно е фалитът дори само на едно публично дружество да пресуши оптимизма на инвеститорите и да доведе до дългосрочна стагнация на пазара.

Друго важно нещо, което трябва да се вземе предвид също така е, че процесът за придобиване на публичен статут обикновено отнема няколко месеца, така че освен анализ на текущото състояние на икономиката и пазара, трябва да се прогнозират тенденции по отношение на развитието в следващите 6 м. до 1 г. с оглед на определяне на най-добрия времеви прозорец, когато дружеството да бъде представено на инвеститорите.


Назад
Напред