Първоначалното самоопределяне на вида на дружеството е от особено значение за залагане на целите, които то ще следва чрез листването на регулиран пазар

Определяне целите на дружеството

 

Първоначалното самоопределяне на вида на дружеството е от особено значение за залагане на целите, които то ще следва чрез листването на регулиран пазар.
 
 
 
Веднъж дефинирани целите, до голяма степен предопределят избора на начина на придобиване на публичен статут.
Така например:
  • ако дружеството се стреми да осигури допълнително финансиране на растежа си, за него е подходящо да осъществи първично публично предлагане. При първичното публично предлагане дружеството увеличава капитала си като предлага нови акции на неограничен кръг от инвеститори. По този начин дружеството набира свеж капитал, който може да инвестира в своето развитие;

  • ако дружеството се стреми към повишаване ликвидността на инвестициите на акционерите си без да има нужда да набира допълнителни средства, за него е подходящо т. нар. вторично публично предлагане или допускането до търговия на емисията акции на дружеството. В този случай капиталът на дружеството не се увеличава, но акционерите, които желаят, биха могли да се освободят от част или всичките си акции като ги продадат на регулирания пазар на пазарна цена.


Назад
Напред