Осъществяване на публичното предлагане

Осъществяване на публичното предлагане

 

Докато проспектът за публично предлагане е в Комисията за финансов надзор за разглеждане и потвърждаване, дружеството и по-конкретно управителните му органи следва да се подготвят за роуд-шоуто, с което дружеството ще бъде представено пред инвеститорите.

Проспектът, като основен документ по предлагането, е твърде голям, за да бъде презентиран пред избраната група инвеститори. За самото роуд-шоу трябва да се подготвят презентационни материали и кратки брошури, които да съдържат най-важната информация от проспекта, за да може да се предизвика инвеститорски интерес към дружеството. Препоръчително е да не се започва печатане на презентационните материали, докато проспектът не бъде потвърден от КФН, защото е възможно, на база на направените от КФН констатации, да се наложат промени в текста на проспекта. Законът изрично регламентира, че рекламните материали не могат да съдържат невярна или заблуждаваща информация, както и такава, която да противоречи на информацията, съдържаща се в подадения в КФН проспект.

Подготовката и организирането на роуд-шоуто е, може би, най-натовареният момент за управителните органи в процеса на публичното предлагане.

 
 
 

От съществено значение е да се проведат серия от разговори с инвестиционния посредник и правния консултант, за да се уточни каква стратегия ще бъде следвана по време на роуд-шоуто  на какво ще се акцентира по време на представянето, какво може и какво не може да се коментира и т.н..

Обикновено роуд-шоуто е насочено към институционалните инвеститори - тези, които инвестиционният посредник на база на цялостната стратегия по публичното предлагане е преценил, че са подходящи и биха проявили интерес да запишат акции от дружеството. Важно е по време на срещите с инвеститорите членовете на управителните органи на дружеството да са добре запознати със съдържанието на презентационните материали и текста на проспекта за публично предлагане и да могат да отговарят на въпроси по него, както и да не правят изказвания и коментари, които противоречат или допълват информацията, представена в проспекта. Препоръчително е на срещите да присъстват представители от всички участници в публичното предлагане  емитента, инвестиционния посредник и всички консултанти (правни, финансови и др.). Именно тези срещи дават възможност на мениджърите на дружеството да покажат истинските си качества и да спечелят доверието на инвеститорите. Затова е от особено значение подготовката на роуд-шоуто да е добра, а провеждането  професионално.

След като проспектът за публично предлагане бъде потвърден от Комисията за финансов надзор, в зависимост от договореното с инвестиционния посредник, той се представя пред инвестиционната общност като обикновено се публикува на интернет страницата на инвестиционния посредник и на дружеството. Законът изисква дружеството да предоставя безплатни копия от проспекта за публично предлагане, както и да има осигурен телефон и лице, на което инвеститорите да могат да задават своите въпроси.Назад
Напред