След като вече решението е взето, предварителната подготовка е премината и е сформиран екипът за публичното предлагане, идва ред на конкретизирането на детайлите

Конкретизиране особеностите на публичното предлагане

 

След като вече решението е взето, предварителната подготовка е премината и е сформиран екипът за публичното предлагане, идва ред на конкретизирането на детайлите. Опитът на инвестиционния посредник и доброто му познаване на дружеството са от особено значение на този етап за скрояване на такова публично предлагане, което ще представи дружеството в най-добрата му светлина пред пазара.

Както вече бе казано по-горе, основните видове публични предлагания са: първично и вторично. Дружеството на този етап вече има някаква идея за основните цели, които си поставя с публичното предлагане, но обсъждането с професионалистите от бранша е от съществено значение за доизясняване на предимствата и недостатъците на всеки един от детайлите и стъпките по реализирането на публичното предлагане.

На първо място е от особено значение разработването на стратегия на публичното предлагане.

 

Основните моменти в тази стратегия са свързани с:

 
 
 


Назад
Напред