Търговски календар на БФБ-София

Търговски календар

Търговски календар на БФБ-София за 2016 г.

Национални празници през 2016 година

01 януари Нова Година
03 март Ден на освобождението
29 април Велики петък
01 май Ден на труда и Великден
02 май Великденски понеделник
06 май Свети Георги Победоносец
24 май Ден на славянската писменост и култура
06 септември Ден на съединението
22 септември Ден на независимостта
24 декември Бъдни вечер
25 декември Коледа, Рождество Христово
26 декември Коледа, Рождество Христово

С решение на Министерски съвет от 27 ноември 2015 год. 04 март (петък), 23 май (понеделник), 05 септември (понеделник) и 23 септември (петък) са обявени за почивни дни през 2016 год., съответно на тези дати търговски сесии няма да се провеждат.

Съобразно търговския календар на Дойче Бьорзе за 2016 год. БФБ-София уведомява, че на следните работни дни през 2016 год. няма да се проведат търговски сесии: 12 март (събота), 25 март (петък), 28 март (понеделник), 14 май (събота), 10 септември (събота) и 17 септември (събота).