Седмичен обзор

Седмичен обзор


Търгувани обеми по пазари за периода 16-04-2018 - 21-04-2018

Пазарен сегмент Обем (лотове) Оборот (лв.) Сделки Емисии
Сегмент акции Standard 576 642 1 307 920.06 350 46
Сегмент за борсово търгувани продукти 403 106 23 960.61 14 5
Сегмент акции Premium 95 666 190 218.82 134 6
Сегмент за облигации 180 243 517.06 6 5
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 170 970 272 732.54 81 8
Сегмент за компенсаторни инструменти 80 669 44 659.94 22 3