Седмичен обзор

Седмичен обзор


Търгувани обеми по пазари за периода 15-01-2018 - 20-01-2018

Пазарен сегмент Обем (лотове) Оборот (лв.) Сделки Емисии
Сегмент за компенсаторни инструменти 574 175 187 752.12 39 2
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 272 992 521 586.58 173 9
Сегмент за борсово търгувани продукти 260 319 501 036.06 144 5
Сегмент акции Premium 1 875 799 4 758 824.96 964 6
Сегмент акции Standard 883 564 1 939 713.09 542 49
Сегмент за държавни ценни книжа 1 000 1 037 999.00 1 1
Сегмент за облигации 2 988 4 366 847.02 11 7