Седмичен обзор

Седмичен обзор


Търгувани обеми по пазари за периода 08-10-2018 - 13-10-2018

Пазарен сегмент Обем (лотове) Оборот (лв.) Сделки Емисии
Сегмент за държавни ценни книжа 378 1 003 649.72 1 1
Сегмент акции Standard 522 195 2 727 401.76 400 37
Сегмент за борсово търгувани продукти 3 995 4 403.43 5 2
Сегмент акции Premium 564 294 1 291 180.74 416 7
Сегмент за облигации 4 4 226.07 2 2
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 417 972 815 264.41 96 4
Сегмент за компенсаторни инструменти 504 461 191 730.74 49 3