Седмичен обзор

Седмичен обзор


Търгувани обеми по пазари за периода 16-07-2018 - 21-07-2018

Пазарен сегмент Обем (лотове) Оборот (лв.) Сделки Емисии
Сегмент за права 1 488 074 1 531.07 25 1
Сегмент акции Standard 443 350 2 430 370.49 312 45
Сегмент за борсово търгувани продукти 4 134 4 775.00 5 3
Сегмент акции Premium 170 200 372 802.31 180 7
Сегмент за облигации 25 47 174.99 5 4
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел 130 032 270 222.01 152 8
Сегмент за компенсаторни инструменти 818 648 592 329.80 64 2