Търгувани ценни книжа

Списък на емисиите "Сегмент акции Standard" , регистрирани за търговия към 22-06-2018


Борсов код Емитент Ценни книжа Номинал Валута
A72 Агрия Груп Холдинг АД-Варна 6 800 000 1.00 BGN
6A8 Адванс Екуити Холдинг АД-София 35 945 592 1.00 BGN
6AB Албена АД-к.к. Албена 4 273 126 1.00 BGN
6AM Алкомет АД-Шумен 17 952 959 1.00 BGN
A4L Алтерко АД-София 15 000 000 1.00 BGN
6AR Арома АД-София 15 491 829 1.00 BGN
6AN Асенова крепост АД-Асеновград 2 546 011 3.00 BGN
AO0 БГ Агро АД-Варна 40 357 440 1.00 BGN
5BP Билборд АД-София 15 000 000 1.00 BGN
4OE Биоиасис АД-София 1 200 000 1.00 BGN
57B Булгартабак-холдинг АД-София 7 367 222 1.00 BGN
BSO Българска фондова борса-София АД 6 582 860 1.00 BGN
BPT Български фонд за дялово инвестиране АД-София 3 325 006 1.00 BGN
4V5 Варна-плод АД-Варна 52 709 1.00 BGN
1VX Велграф Асет Мениджмънт АД-София 68 979 758 1.00 BGN
5DOV Доверие Обединен Холдинг АД-София 18 736 099 1.00 BGN
4EH Еврохолд България АД-София 197 525 600 1.00 BGN
0EA Елана Агрокредит АД-София 36 629 925 1.00 BGN
52E Елхим Искра АД-Пазарджик 25 108 410 1.00 BGN
57E ЕМКА АД-Севлиево 21 505 776 1.00 BGN
5EO Етропал АД-Етрополе 5 000 000 1.00 BGN
3ZL Златни пясъци АД-Варна 6 493 577 1.00 BGN
T43 Зърнени Храни България АД-София 195 660 287 1.00 BGN
GTH Инвестиционна Компания Галата АД-Варна 68 571 234 1.00 BGN
4IN Инвестор.БГ АД-София 4 782 362 1.00 BGN
4I8 Индустриален Капитал Холдинг АД-София 15 551 960 1.00 BGN
4ID Индустриален Холдинг България АД-София 107 400 643 1.00 BGN
4KU Каучук АД-София 942 091 1.00 BGN
5ODE Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна 586 642 1.00 BGN
4L4 Лавена АД-Шумен 319 981 1.00 BGN
6L1 Ломско пиво АД-Лом 4 500 000 1.00 BGN
5MR Момина крепост АД-Велико Търново 1 691 184 1.00 BGN
5MH М+С хидравлик АД-Казанлък 39 055 200 1.00 BGN
CODA НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп 967 000 10.00 BGN
178B Нео Лондон Капитал АД-София 99 950 100.00 BGN
3NB Неохим АД-Димитровград 2 654 358 1.00 BGN
5BR Параходство Българско речно плаване АД-Русе 35 708 674 1.00 BGN
5PET Петрол АД-София 27 312 403 4.00 BGN
4O1 Проучване и добив на нефт и газ АД-София 12 228 062 1.00 BGN
RGL Регала Инвест АД-Варна 18 428 734 1.00 BGN
RBL Риъл Булленд АД-София 2 500 000 1.00 BGN
3NJ Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна 2 309 561 1.00 BGN
3MZ Свилоза АД-Свищов 31 754 944 1.00 BGN
6S4 Северкооп Гъмза Холдинг АД-София 2 673 899 2.00 BGN
6S5 Сила Холдинг АД-Стара Загора 36 852 997 1.00 BGN
6S7 Синергон Холдинг АД-София 18 358 849 1.00 BGN
EHN Синтетика АД-София 3 000 000 1.00 BGN
3JL Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг 1 957 808 1.00 BGN
0S8 Соларпро холдинг АД-София 46 763 461 1.00 BGN
SO5 Софарма трейдинг АД-София 32 905 009 1.00 BGN
6SOP София Комерс-Заложни къщи АД-София 201 154 1.00 BGN
6SOA София Комерс-Заложни къщи АД-София 2 400 000 1.00 BGN
SL9 Спарки Елтос АД-Ловеч 39 985 608 1.00 BGN
0SP Спиди АД-София 5 377 619 1.00 BGN
5SR Стара планина Холд АД-София 21 000 000 1.00 BGN
5BN ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД-София 24 691 313 1.00 BGN
5CP ТБ Тексим Банк АД-София 27 995 036 1.00 BGN
T24 ТК-ХОЛД АД-София 8 539 384 1.00 BGN
5T6 Тодоров АД-София 3 400 000 1.00 BGN
3TV Топливо АД-София 5 416 829 1.00 BGN
T57 Трейс груп холд АД-София 24 200 000 1.00 BGN
59X Унифарм АД-София 6 000 000 1.00 BGN
6A9 Фаворит Холд АД-София 2 356 923 1.00 BGN
4F6 Фазерлес АД-Силистра 515 000 1.00 BGN
0PH Феникс Капитал Холдинг АД-София 1 000 100.00 BGN
4F8 Формопласт АД-Кърджали 3 798 905 1.00 BGN
5FC Фючърс Кепитал АД-София 420 500 1.00 BGN
4HE Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол 18 193 752 1.00 BGN
4HI Хидроизомат АД-София 2 989 440 1.00 BGN
58E Химснаб България АД-София 2 494 631 1.00 BGN
5V2 Холдинг Варна АД-Варна 5 235 900 1.00 BGN
6N3 Холдинг Нов Век АД-София 4 110 469 1.00 BGN
C81 ЦБА Асет Мениджмънт АД-Велико Търново 2 020 000 1.00 BGN
7TH Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София 72 200 000 1.00 BGN
1CZ ЧЕЗ Електро България АД-София 5 000 10.00 BGN
3CZ ЧЕЗ Разпределение България АД-София 1 928 000 1.00 BGN
4PX Юрий Гагарин АД-Пловдив 1 003 904 1.00 BGN