ПРОГРАМА на БФБ-СОФИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ЯВЯВАНЕТО НА ИЗПИТ ЗА ПЪРВО НИВО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА АКРЕДИТАЦИЯ  CHARTERED FINANCIAL ANALYST (CFA).

Българска фондова борса - София АД обявява конкурс за две стипендии за подпомагане явяването на изпит за първо ниво на професионалната акредитация  Chartered Financial Analyst (CFA).

Стипендиите покриват ранната или стандартната такса за регистрация за изпита и ще бъдат предоставени на кандидати, които се явяват за първи път на изпита.

До конкурса се допускат кандидати, които отговарят на изискванията, публикувани на страницата на БФБ.

Конкурсът ще се проведе в два кръга:

  1. Подбор по документи, при който ще бъдат допуснати единствено кандидатите, отговарящи на поставените изисквания.
  2. Изпит, който ще се проведе на 16 Септември 2017 г.

Кандидатите трябва да представят:

  1. Попълнена Форма за кандидатстване. (Word) / (PDF)
  2. Актуална автобиография.
  3. Академична справка.
  4. Мотивационно писмо.

 

Детайлна информация за предлаганите стипендии е налична на страницата на БФБ.

Документите се приемат до 8 септември 2017г. на адрес bse@bse-sofia.bg със следния текст: CFA Scholarship 2018

Телефон за контакт +359 2 937 09 60.