Данни за емитента и емисията

ТБ Централна кооперативна банка АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код 4CF
ISIN код на емисията BG1100014973
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 113 154 291
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 04-03-1999
Пазар Сегмент акции Premium

Последен паричен дивидент
За година 2017
Дивидент Не се разпределя
Дата на ОС 27-06-2018
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент (само за местни ф.л.)  
Брутен дивидент / номинална стойност (%)  
Брутен дивидент / текуща цена (%)  

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: ENDTR Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
4CF 592 1.5600 1.5150 1.5150 1.5150 1.5150 -2.88


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от