Данни за емитента и емисията

Трейс груп холд АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код T57
Отрасъл Строителство
Подотрасъл Строителство на съоръжения
Адрес Ул. Никола Образописов № 12
Град София
Пощенски код 1408
Телефон +359 2/ (042) 61 37 13; (02) 965 79 40;8066700
Интернет страница www.tracebg.com

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Ивана Тодорова Мутафова
Адрес София, ул.Козяк 41 партер
Пощенски код 6000
Телефон (02) 80 66 697; 0887 23 35 56
E-mail imutafova@tracebg.com
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
T57 Раздаване на дивидент 2018-07-03 3.6600 1.01755985809766350463  
T57 Раздаване на дивидент 2016-07-04 5.2500 1.02888118480078  
T57 Раздаване на дивидент 2015-06-30 7.0480 1.01979985993668  
T57 Раздаване на дивидент 2014-07-02 6.3880 1.02017349976364  
T57 Раздаване на дивидент 2013-07-01 3.1400 1.00845302022045  
T57 Раздаване на дивидент 2011-07-25 81.0000 1.00325935430971  
T57 Увеличение на капитал (резерви) 2011-07-25 81.0000 11 22 000 000 2011-10-10
T57 Раздаване на дивидент 2010-07-02 48.0000 1.00551272350663  
T57 Раздаване на дивидент 2008-06-02 146.5000 1.00136705399863