Данни за емитента и емисията

Химимпорт АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 6C4
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Подотрасъл Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Адрес Ул. Стефан Караджа 2
Град София
Пощенски код 1080
Телефон +359 2/ 980 16 11; 981 73 84
Интернет страница www.chimimport.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Няма Посочен
Адрес Гр. София, ул. Стефан Караджа 2
Пощенски код 1080
Телефон (02) 980 16 11; 981 73 84
E-mail info@chimimport.bg; ts.peeva@chimimport.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
6C4 Раздаване на дивидент 2018-07-11 2.1900 1.02961918194640338505  
6C4 Раздаване на дивидент 2017-07-07 1.7970 1.0309810671256454389  
6C4 Раздаване на дивидент 2016-08-08 1.2040 1.0388265746333  
6C4 Преобразуване 2016-06-28 1.3600 1 88 787 458 2016-08-28
6C4 Емисия конвертируеми привилегировани акции 2009-04-29 2.1700 1   2009-08-03
6C4 Увеличение на капитал (права) 2007-08-31 14.2010 1.03207417038345 19 999 984 2007-11-14