Данни за емитента и емисията

Албена АД-к.к. Албена

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 6AB
Отрасъл Хотелиерство и ресторантьорство
Подотрасъл Ресторантьорство
Адрес К.к. Албена, Административна сграда
Град Албена
Пощенски код 9620
Телефон +359 579/ 620 93; 620 90; 627 21
Интернет страница www.albena.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Мариела Цанкова
Адрес Гр. Балчик, к.к. Албена, Административна сграда, офис 321
Пощенски код 9620
Телефон +359 885 853 027
E-mail dvi@albena.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
6AB Раздаване на дивидент 2018-07-04 56.5000 1.01254480286738351254  
6AB Преобразуване 2016-11-11 56.8000 1 0 2016-11-11
6AB Раздаване на дивидент 2016-06-16 47.5000 1.00956429330499  
6AB Раздаване на дивидент 2014-07-10 50.0000 1.01010101010101  
6AB Раздаване на дивидент 2013-05-30 50.0000 1.01522842639594  
6AB Раздаване на дивидент 2012-07-05 47.0000 1.00534759358289  
6AB Раздаване на дивидент 2011-07-07 58.9600 1.00597167718819  
6AB Раздаване на дивидент 2010-07-01 53.0000 1.00952380952381  
6AB Раздаване на дивидент 2009-09-07 37.9000 1.01336898395722  
6AB Раздаване на дивидент 2008-06-26 82.0000 1.00613496932515  
6AB Раздаване на дивидент 2007-06-28 114.5000 1.00438596491228  
6AB Раздаване на дивидент 2006-06-22 77.0200 1.00785134781471  
6AB Раздаване на дивидент 2005-06-23 65.0000 1.0061919504644  
6AB Раздаване на дивидент 2004-07-07 28.7400 1.01770538243626  
6AB Раздаване на дивидент 2003-05-21 15.7000 1.08275862068966