Данни за емитента и емисията

Албена АД-к.к. Албена

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 6AB
Отрасъл Хотелиерство и ресторантьорство
Подотрасъл Ресторантьорство
Адрес К.к. Албена, Административна сграда
Град Албена
Пощенски код 9620
Телефон +359 579/ 620 93; 620 90; 627 21
Интернет страница www.albena.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Мариела Цанкова
Адрес Гр. Балчик, к.к. Албена, Административна сграда, офис 321
Пощенски код 9620
Телефон +359 885 853 027
E-mail dvi@albena.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
6AB Преобразуване 2016-11-11 56.8000 1 0 2016-11-11
6AB Раздаване на дивидент 2016-06-16 47.5000 1.00956429330499  
6AB Раздаване на дивидент 2014-07-10 50.0000 1.01010101010101  
6AB Раздаване на дивидент 2013-05-30 50.0000 1.01522842639594  
6AB Раздаване на дивидент 2012-07-05 47.0000 1.00534759358289  
6AB Раздаване на дивидент 2011-07-07 58.9600 1.00597167718819  
6AB Раздаване на дивидент 2010-07-01 53.0000 1.00952380952381  
6AB Раздаване на дивидент 2009-09-07 37.9000 1.01336898395722  
6AB Раздаване на дивидент 2008-06-26 82.0000 1.00613496932515  
6AB Раздаване на дивидент 2007-06-28 114.5000 1.00438596491228  
6AB Раздаване на дивидент 2006-06-22 77.0200 1.00785134781471  
6AB Раздаване на дивидент 2005-06-23 65.0000 1.0061919504644  
6AB Раздаване на дивидент 2004-07-07 28.7400 1.01770538243626  
6AB Раздаване на дивидент 2003-05-21 15.7000 1.08275862068966