Данни за емитента и емисията

Стара планина Холд АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 5SR
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Подотрасъл Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Адрес Ул. Фредерик Жолио Кюри 20, ет. 9
Град София
Пощенски код 1113
Телефон +359 2/ 963 37 54; 963 41 59; 963 05 77
Интернет страница www.sphold.com

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Николай Митанкин
Адрес Гр. София, ул. Фредерик Жолио Кюри 20, ет. 9
Пощенски код 1113
Телефон +359 2 963 41 59; 0888 804 844
E-mail investor@sphold.com
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
5SR Раздаване на дивидент 2018-06-18 7.3000 1.03225003641155950356  
5SR Раздаване на дивидент 2017-06-02 8.0690 1.02770694877131132299  
5SR Раздаване на дивидент 2016-07-01 4.0200 1.05401153644468  
5SR Раздаване на дивидент 2015-06-29 4.2500 1.02444198042713  
5SR Раздаване на дивидент 2014-06-24 4.2800 1.01160987785047  
5SR Раздаване на дивидент 2013-06-24 2.7000 1.00575140805197  
5SR Раздаване на дивидент 2012-07-03 2.1200 1.00665723321209  
5SR Раздаване на дивидент 2011-07-05 3.5800 1.0036388918481  
5SR Раздаване на дивидент 2010-07-08 2.0600 1.00582499621595  
5SR Раздаване на дивидент 2009-07-03 1.4400 1.00619789956188  
5SR Раздаване на дивидент 2008-07-25 4.8940 1.00251550682956  
5SR Увеличение на капитал (резерви) 2007-06-27 67.4020 12 19 250 000 2007-08-17
5SR Раздаване на дивидент 2007-06-27 67.4020 1.00210972032453  
5SR Раздаване на дивидент 2006-07-03 17.0000 1.00816614578082  
5SR Раздаване на дивидент 2005-07-04 12.9000 1.01061537858906  
5SR Раздаване на дивидент 2004-06-21 1.4400 1.1026878015162  
5SR Раздаване на дивидент 2003-06-30 1.0100 1.15007970849465  
5SR Раздаване на дивидент 2002-07-08 1.0000 1.14863312657937