Данни за емитента и емисията

М+С хидравлик АД-Казанлък

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 5MH
Отрасъл Преработваща промишленост
Подотрасъл Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Адрес Ул. Козлодуй 68
Град Казанлък
Пощенски код 6100
Телефон +359 431/ 642 71; 651 67; 604 17
Интернет страница www.ms-hydraulic.com

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Марин Маринов
Адрес Гр. Казанлък, ул. Козлодуй 68
Пощенски код 6100
Телефон +359 431 604 06; 0886 535 515
E-mail mmarinov@ms-hydraulic.com
Медии за разкриване на информация www.infostock.bg

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
5MH Увеличение на капитал по чл.112, ал.3 от ЗППЦК 2018-09-11 7.6000 1 390 000 2018-09-12
5MH Раздаване на дивидент 2018-05-29 7.8500 1.03904698874917273329  
5MH Раздаване на дивидент 2017-05-30 7.9530 1.03379695827375536202  
5MH Раздаване на дивидент 2016-06-07 5.0900 1.04517453798768  
5MH Раздаване на дивидент 2015-06-08 5.3500 1.04288499025341  
5MH Увеличение на капитал (резерви) 2014-05-28 15.8500 3 26 036 800 2014-06-26
5MH Раздаване на дивидент 2014-05-28 15.8500 1.0359477124183  
5MH Раздаване на дивидент 2013-09-04 9.2830 1.06910054128757  
5MH Раздаване на дивидент 2012-06-13 6.6990 1.06350214319733  
5MH Раздаване на дивидент 2011-06-08 7.3900 1.02781641168289  
5MH Раздаване на дивидент 2010-06-30 4.7500 1.02034898083248  
5MH Раздаване на дивидент 2009-07-02 3.2000 1.02013491284222  
5MH Раздаване на дивидент 2008-05-28 9.9990 1.00908265213442  
5MH Раздаване на дивидент 2007-05-30 9.1800 1.0094567846932  
5MH Раздаване на дивидент 2006-05-31 230.0000 1.01769911504425  
5MH Увеличение на капитал (резерви) 2006-05-31 230.0000 50 12 758 032 2006-09-11
5MH Раздаване на дивидент 2005-06-14 120.0000 1.03455410717981  
5MH Раздаване на дивидент 2004-06-25 44.0200 1.09995002498751  
5MH Раздаване на дивидент 2003-06-26 32.0000 1.14285714285714  
5MH Раздаване на дивидент 2002-07-02 21.0000 1.23529411764706