Данни за емитента и емисията

ТБ Централна кооперативна банка АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 4CF
Отрасъл Финансови и застрахователни дейности
Подотрасъл Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Адрес Бул. Цариградско шосе 87
Град София
Пощенски код 1086
Телефон +359 2/ 926 62 14; 926 65 70
Интернет страница www.ccbank.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Антон Филипов
Адрес Гр. София, бул. Цариградско шосе 87
Пощенски код 1000
Телефон +359 2 926 65 70; 0886 369 996
E-mail anton.filipov@ccbank.bg
Медии за разкриване на информация www.infostock.bg

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
4CF Емисия конвертируеми облигации 2013-11-08 0.9860 1  
4CF Увеличение на капитал (права) 2011-10-19 1.0300 1 29 999 199 2012-01-11
4CF Увеличение на капитал (права) 2007-07-11 9.8890 1.03411675511751 10 394 313 2008-02-19
4CF Увеличение на капитал (права) 2006-07-12 6.6000 1.27167630057803 24 253 593 2006-12-22
4CF Увеличение на капитал (права) 2005-11-02 7.5000 1.38888888888889 16 169 058 2006-02-14
4CF Увеличение на капитал (права) 2004-10-12 3.5000 1.57303370786517 16 168 564 2004-12-28