Данни за емитента и емисията

Неохим АД-Димитровград

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 3NB
Отрасъл Преработваща промишленост
Подотрасъл Производство на химични продукти
Адрес Източна индустриална зона, ул. Химкомбинатска 3
Град Димитровград
Пощенски код 6403
Телефон +359 391/ 605 85; 652 05; 605 72
Интернет страница www.neochim.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Александър Ганев
Адрес Гр. Димитровград, Източна индустриална зона, ул. Химкомбинатска 3
Пощенски код 6403
Телефон +359 391 605 72; 0887 402 115
E-mail aganev@neochim.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
3NB Раздаване на дивидент 2018-06-26 44.6000 1.0045045045045045045  
3NB Раздаване на дивидент 2017-07-05 61.1000 1.0217391304347826087  
3NB Раздаване на дивидент 2016-06-24 53.0000 1.01532567049808  
3NB Раздаване на дивидент 2013-08-08 33.0000 1.01226993865031  
3NB Раздаване на дивидент 2012-06-27 27.9900 1.01083423618635  
3NB Раздаване на дивидент 2008-06-18 78.0000 1.00645161290323  
3NB Раздаване на дивидент 2007-06-20 48.1000 1.00417536534447  
3NB Раздаване на дивидент 2006-06-21 45.0000 1.00783874580067  
3NB Раздаване на дивидент 2005-07-06 24.0000 1.0062893081761