Данни за емитента и емисията

Софарма АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

Данни за емитента
Борсов код 3JR
Отрасъл Преработваща промишленост
Подотрасъл Производство на лекарствени вещества и продукти
Адрес Ул. Илиенско шосе 16
Град София
Пощенски код 1220
Телефон +359 2/ 936 10 01; 813 42 00
Интернет страница www.sopharma.bg

Връзки с инвеститорите и разкриване на информация
Директор за връзки с инвеститорите Пелагия Виячева
Адрес Гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда A
Пощенски код 1756
Телефон +359 2 813 45 56; 813 43 19
E-mail ir@sopharma.bg; pelagia@sopharma.bg
Медии за разкриване на информация www.x3news.com

Корпоративни събития

Борсов код Вид Дата на корекция Последна цена Коригиращ фактор Брой новоемитирани ценни книжа Първа дата на търговия
3JR Раздаване на дивидент 2018-09-26 4.0500 1.0125  
3JR Раздаване на дивидент 2018-06-27 4.2400 1.02663438256658595642  
3JR Раздаване на дивидент 2017-06-14 4.3700 1.02341920374707259953  
3JR Раздаване на дивидент 2016-06-29 2.6800 1.02681992337165  
3JR Преобразуване 2015-04-08 3.3800 1 2 797 899 2015-04-09
3JR Раздаване на дивидент 2014-07-02 4.2600 1.01670644391408  
3JR Раздаване на дивидент 2013-07-03 3.1200 1.02295081967213  
3JR Раздаване на дивидент 2012-06-29 2.2490 1.03212482790271  
3JR Раздаване на дивидент 2011-07-11 3.8550 1.02254641909814  
3JR Раздаване на дивидент 2008-07-08 5.8000 1.00869565217391  
3JR Раздаване на дивидент 2007-07-06 7.2000 1.01408450704225  
3JR Увеличение на капитал (резерви) 2006-10-11 11.0500 2 66 000 000 2006-11-28
3JR Раздаване на дивидент 2006-06-09 9.2200 1.03016759776536  
3JR Раздаване на дивидент 2005-06-14 6.7100 1.02756508422665  
3JR Раздаване на дивидент 2004-07-09 3.9000 1.02362204724409  
3JR Увеличение на капитал (резерви) 2003-07-10 22.0200 11 60 000 000