Данни за емитента и емисията

Синергон Холдинг АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

15-03-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за сключен Анекс към договор за депозит между Синергон Холдинг АД и Синергон Енерджи ЕООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
15-03-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за сключен Договор за депозит между Синергон Холдинг АД и Синергон Хотели АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-02-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Синергон Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-02-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление по чл114а, ал.7 от ЗППЦК - вписано в ТР увеличение на капитала на дъщерно на Холдинга дружество.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News