Данни за емитента и емисията

Синергон Холдинг АД-София

Информацията се предоставя с 3 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

30-11-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за сключен договор за депозит между Синергон Холдинг АД (депозант) и дъщерното Синергон Енерджи ЕООД (депозатор).
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
28-11-2017 - Финансови и други отчети (Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Синергон Холдинг АД-София  представи тримесечен консолидиран отчет за Трето тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-11-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за увеличение на капитала на дъщерното дружество Синергон Енерджи ЕООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-11-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление по чл.114а, ал.7 от ЗППЦК.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
09-11-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за издаден LEI код.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News