Данни за емитента и емисията

Синергон Холдинг АД-София

Информацията се предоставя с 3 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

27-09-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за увеличаване капитала на дъщерно дружество Синергон Енерджи ЕООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
27-09-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за увеличаване капитала на дъщерно дружество - Синергон петролеум ООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
19-09-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за увеличаване капитала на дъщерно дружество
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News