Данни за емитента и емисията

Синергон Холдинг АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

15-08-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за сключен Анекс към Договор за депозит с дъщерно дружество Синергон Енерджи ЕООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
09-08-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за вписано в ТР увеличение на капитала на дъщерно дружество Енерджи Делта ЕООД, чрез апорт на непарична вноска. Новите дялове от увеличението са записани изцяло от едноличният собственик Синергон холдинг АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
26-07-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Синергон Холдинг АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-07-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Синергон Холдинг АД-София (6S7)
Уведомление за вписано в ТР увеличение на капитала на дъщерно дружество Синергон Петролеум ООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News