Данни за емитента и емисията

Софарма имоти АДСИЦ-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

30-01-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел)
Емитент: Софарма имоти АДСИЦ-София (6S6)
Софарма имоти АДСИЦ-София  представи тримесечен отчет за Четвърто тримесечие на 2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News