Данни за емитента и емисията

Стара планина Холд АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

25-09-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 август 2018 г. и прогнози за продажбите към 30 септември 2018 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
21-09-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Уведомление по чл. 19, § 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 относно сключени сделки с акции от капитала на Стара планина холд АД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News