Данни за емитента и емисията

Стара планина Холд АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

25-07-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)
Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина Холд АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
23-07-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 юни 2018 г. и прогнози за  продажбите към 31 юли 2018 г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News