Данни за емитента и емисията

Стара планина Холд АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

23-01-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 31 декември 2017 г., вкл. и прогнози за  продажбите към 31.01.2018 г. Консолидираните продажби за 2017 година достигнаха 216.6 млн. лева, като бележат повишение с 15.55% в сравнение с 2016 година. Предвиждаме продажбите за първия месец на 2018 година да достигнат 19.7 млн. лева, с 16.85% ръст на годишна база.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
20-12-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Стара планина Холд АД-София (5SR)
Стара планина холд АД обявява текущи финансови резултати (на консолидирана база) и финансовите резултати на най-значителните предприятия от портфейла на холдинга към 30 ноември 2017 г. и прогнози за продажбите към 31.12.2017 година. Консолидираните продажби в края на месец ноември 2017 година достигнаха 202 млн. лева, като бележат повишение с 15.45% в сравнение със същия период на 2016 година.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News