Данни за емитента и емисията

Лавена АД-Шумен

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

30-03-2018 - Финансови и други отчети (Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)
Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Лавена АД-Шумен публикува Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа към 31-12-2017г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News