Данни за емитента и емисията

Лавена АД-Шумен

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

22-12-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-12-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Уведомление по чл.19 от Регламент 596/2014г.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
22-12-2017 - Вътрешна информация
Емитент: Лавена АД-Шумен (4L4)
Уведомление по реда на чл.148 б от ЗППЦК, във връзка с постъпило Уведомление по чл.145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News