Данни за емитента и емисията

Топливо АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение

По заглавие:
За период: От дата:   До дата:   Търси в новини

09-08-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Топливо АД-София (3TV)
На 07.08.2018 г. е закрит клонът на Топливо АД в град Плевен.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
30-07-2018 - Финансови и други отчети (Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа)
Емитент: Топливо АД-София (3TV)
Топливо АД-София  представи тримесечен отчет за Второ тримесечие на 2018г.
Отчетът можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News
13-07-2018 - Вътрешна информация
Емитент: Топливо АД-София (3TV)
Уведомление за вписано в ТР увеличение на капитала на дъщерно дружество Синергон Петролеум ООД.
Пълният текст на новината можете да намерите публикуван на финансовата електронна страница X3News