Данни за емитента и емисията

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код 7TH
ISIN код на емисията BG1100008074
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 72 200 000
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 21-05-2015
Пазар Сегмент акции Standard

Последен паричен дивидент
За година 2017
Дивидент Не се разпределя
Дата на ОС 30-04-2017
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент (само за местни ф.л.)  
Брутен дивидент / номинална стойност (%)  
Брутен дивидент / текуща цена (%)  

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: ENDTR Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
7TH   8.1500          


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от