Данни за емитента и емисията

Стара планина Холд АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код 5SR
ISIN код на емисията BG1100005971
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 21 000 000
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 02-03-1999
Пазар Сегмент акции Standard

Последен паричен дивидент
За година 2017
Дивидент Разпределя
Дата на ОС 06-06-2018
Начална дата на изплащане 10-07-2018
Брутен дивидент 0.2281
Нетен дивидент (само за местни ф.л.) 0.2167
Брутен дивидент / номинална стойност (%) 22.8100
Брутен дивидент / текуща цена (%) 3.3540

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: TRADE Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
5SR 300 6.8000 6.6000 6.6000 6.6000 6.6000 -2.94


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от