Данни за емитента и емисията

М+С хидравлик АД-Казанлък

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код 5MH
ISIN код на емисията BG11MPKAAT18
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 39 055 200
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 15-12-1997
Пазар Сегмент акции Standard

Последен паричен дивидент
За година 2016
Дивидент Разпределя
Дата на ОС 18-05-2017
Начална дата на изплащане 03-07-2017
Брутен дивидент 0.2600
Нетен дивидент (само за местни ф.л.) 0.2470
Брутен дивидент / номинална стойност (%) 26.0000
Брутен дивидент / текуща цена (%) 3.3770

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: ENDTR Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
5MH   7.7000          


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от