Данни за емитента и емисията

М+С хидравлик АД-Казанлък

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код 5MH
ISIN код на емисията BG11MPKAAT18
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 39 445 200
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 15-12-1997
Пазар Сегмент акции Standard

Последен паричен дивидент
За година 2017
Дивидент Разпределя
Дата на ОС 17-05-2018
Начална дата на изплащане 03-07-2018
Брутен дивидент 0.2950
Нетен дивидент (само за местни ф.л.) 0.2803
Брутен дивидент / номинална стойност (%) 29.5000
Брутен дивидент / текуща цена (%) 3.6880

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: TRADE Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
5MH   8.0000          


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от