Данни за емитента и емисията

Данни за емитента и емисията

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код
ISIN код на емисията
Вид ценни книжа
Брой ценни книжа  
Номинална стойност  
Валута
Дата на въвеждане на търговия
Пазар Сегмент акции

Последен паричен дивидент
За година
Дивидент
Дата на ОС
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент (само за местни ф.л.)  
Брутен дивидент / номинална стойност (%)  
Брутен дивидент / текуща цена (%)  

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: ENDTR Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
57B              


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от