Данни за емитента и емисията

Елхим Искра АД-Пазарджик

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код 52E
ISIN код на емисията BG11ELPABT16
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 25 108 410
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 05-12-1997
Пазар Сегмент акции Standard

Последен паричен дивидент
За година 2017
Дивидент Разпределя
Дата на ОС 21-06-2018
Начална дата на изплащане 01-08-2018
Брутен дивидент 0.0120
Нетен дивидент (само за местни ф.л.) 0.0114
Брутен дивидент / номинална стойност (%) 1.2000
Брутен дивидент / текуща цена (%) 1.0810

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: TRADE Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
52E 2 500 1.1100 1.1500 1.1500 1.1500 1.1500 3.60


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от