Данни за емитента и емисията

Елхим Искра АД-Пазарджик

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код 52E
ISIN код на емисията BG11ELPABT16
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 25 108 410
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 05-12-1997
Пазар Сегмент акции Standard

Последен паричен дивидент
За година 2016
Дивидент Разпределя
Дата на ОС 22-05-2017
Начална дата на изплащане 10-07-2017
Брутен дивидент 0.0200
Нетен дивидент (само за местни ф.л.) 0.0190
Брутен дивидент / номинална стойност (%) 2.0000
Брутен дивидент / текуща цена (%) 1.6670

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: ENDTR Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
52E   1.2000          


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от