Данни за емитента и емисията

Лавена АД-Шумен

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код 4L4
ISIN код на емисията BG11LASUAT14
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 8 319 506
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 19-12-1997
Пазар Сегмент акции Standard

Последен паричен дивидент
За година 2017
Дивидент Не се разпределя
Дата на ОС 28-06-2018
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент (само за местни ф.л.)  
Брутен дивидент / номинална стойност (%)  
Брутен дивидент / текуща цена (%)  

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: START Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
4L4   4.0000          


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от