Данни за емитента и емисията

Лавена АД-Шумен

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код 4L4
ISIN код на емисията BG11LASUAT14
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 319 981
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 19-12-1997
Пазар Сегмент акции Standard

Последен паричен дивидент
За година 2017
Дивидент Не се разпределя
Дата на ОС 28-06-2018
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент (само за местни ф.л.)  
Брутен дивидент / номинална стойност (%)  
Брутен дивидент / текуща цена (%)  

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: TRADE Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
4L4   3.9620          


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от