Данни за емитента и емисията

Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код 4HE
ISIN код на емисията BG11HIYMAT14
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 18 193 752
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 19-05-1998
Пазар Сегмент акции Standard

Последен паричен дивидент
За година 2017
Дивидент Разпределя
Дата на ОС 15-06-2018
Начална дата на изплащане 20-07-2018
Брутен дивидент 0.2200
Нетен дивидент (само за местни ф.л.) 0.2090
Брутен дивидент / номинална стойност (%) 22.0000
Брутен дивидент / текуща цена (%) 4.5640

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: TRADE Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
4HE   4.8200          


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от