Данни за емитента и емисията

Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код 4HE
ISIN код на емисията BG11HIYMAT14
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 18 193 752
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 19-05-1998
Пазар Сегмент акции Standard

Последен паричен дивидент
За година 2016
Дивидент Разпределя
Дата на ОС 16-05-2017
Начална дата на изплащане 10-07-2017
Брутен дивидент 0.1800
Нетен дивидент (само за местни ф.л.) 0.1710
Брутен дивидент / номинална стойност (%) 18.0000
Брутен дивидент / текуща цена (%) 3.3330

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: ENDTR Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
4HE   5.4000          


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от