Данни за емитента и емисията

Топливо АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код 3TV
ISIN код на емисията BG11TOSOAT18
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 5 416 829
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 01-12-1997
Пазар Сегмент акции Standard

Последен паричен дивидент
За година 2016
Дивидент Не се разпределя
Дата на ОС 05-06-2017
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент (само за местни ф.л.)  
Брутен дивидент / номинална стойност (%)  
Брутен дивидент / текуща цена (%)  

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: ENDTR Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
3TV 200 3.9000 4.0000 4.0000 3.9600 3.9800 2.56


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от