Данни за емитента и емисията

Топливо АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Изберете емисия:

Данни за емисията
Борсов код 3TV
ISIN код на емисията BG11TOSOAT18
Вид ценни книжа акции
Брой ценни книжа 5 416 829
Номинална стойност 1.00
Валута BGN
Дата на въвеждане на търговия 01-12-1997
Пазар Сегмент акции Standard

Последен паричен дивидент
За година 2017
Дивидент Не се разпределя
Дата на ОС 21-06-2018
Начална дата на изплащане
Брутен дивидент  
Нетен дивидент (само за местни ф.л.)  
Брутен дивидент / номинална стойност (%)  
Брутен дивидент / текуща цена (%)  

 

Резултати от последната търговска сесия

Текуща фаза: TRADE Оферти     Сделки

Борсов код Обем (лотове) Предишна затваря Последна Висока Ниска Средно-претеглена Промяна (%)
3TV   3.5000          


Историческа информация и финансови коефициенти

Финансовите коефициенти са предоставени от