Данни за емитента и емисията

Синергон Холдинг АД-София

Информацията се предоставя с 15 мин. закъснение
Вид на ОСА Дата на провеждане
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 09.11.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2018
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2018
Протокол от общо събрание на акционерите 24.07.2017
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 24.07.2017
Покана за общо събрание на акционерите 05.06.2017
Протокол от общо събрание на акционерите 05.06.2017
Покана за общо събрание на акционерите 20.06.2016
Протокол от общо събрание на акционерите 20.06.2016
Покана за общо събрание на акционерите 22.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 22.06.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 13.02.2015
Покана за извънредно общо събрание на акционерите 13.02.2015
Протокол от общо събрание на акционерите 24.06.2014
Покана за общо събрание на акционерите 24.06.2014
Протокол от общо събрание на акционерите 24.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 24.06.2013
Покана за общо събрание на акционерите 22.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 22.06.2012
Протокол от общо събрание на акционерите 24.06.2011
Покана за общо събрание на акционерите 24.06.2011
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2010
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2010
Протокол от общо събрание на акционерите 25.06.2009
Покана за общо събрание на акционерите 25.06.2009
Протокол от общо събрание на акционерите 30.06.2008
Покана за общо събрание на акционерите 30.06.2008